DOÇ. DR. İLKER MUSTAFA KAFA

Without the tools of science, the machinery of life would be invisible. (C. Sagan)

Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Görükle, 16059, Bursa
Tel: (29)-53816
imkafa@uludag.edu.tr
 

    "Omnia vincit Amor; et nos cedamus Amori"    Publius Vergilius Maro
 
 

Yayınlar:

Bildiriler:

Kurt M.A., Kafa I.M, Dierssen M. Davies D.C. (2003), Decreased neuronal density in CA1 and decreased synaptic density in CA1, CA3 and the dentate gyrus of partial trisomy 16 (Ts65Dn) mice. 35th Annual General Meeting of the European Brain and Behaviour Society, Barcelona, September 17-20, 2003. (Acta neurobiologiae experimentalis, 63, suppl., 92).

Kurt M.A. , Kafa İ.M., Dierssen M., Davies D.C. (2003) Ts65Dn farelerinde CA1, CA3 ve Dentat Girus bölgelerindeki azalmış sinaptik dansite ve CA1 bölgesindeki azalmış nöronal dansite VII. Ulusal Anatomi Kongresi, 1-5 Eylül 2003, Diyarbakır.

Cankur N.Ş., Kafa İ.M. (2003) Türk anatomi indeksi: Anatomi için bir veritabanına doğru. VII. Ulusal Anatomi Kongresi, 1-5 Eylül 2003, Diyarbakır.

Arı İ., Kafa I.M., Oygucu İ.H., Sendemir E. (2003) Peroneal tubercle and trochlea on late Byzantine Era (13 AD) calcanei. 98. Versammlung in Dresden. Verhand-lungen Der Anatomischen Gesellscaft.Anatomical Society of Great Britain and Ireland, Nederlandse Anatomen Vereniging Sociedad Anatomica Eponala Joint Meting, Dresden; Germany 28.-31. March 2003.

Kafa I.M., Arı İ., Sendemir E. (2003). An anthropometric study of the 13th century Byzantine male femora. 98. Versammlung in Dresden. Verhandlungen Der Anatomischen Gesellscaft. Anatomical Society of Great Britain and Ireland, Nederlandse Anatomen Vereniging Sociedad Anatomica Eponala Joint Meting, Dresden; Germany 28.-31. March 2003.

Kafa I.M., Arı İ., Sendemir E. (2003). Tibial osteometric features of archeological findings from Nicea. 98. Versammlung in Dresden. Verhandlungen Der Anatomischen Gesellscaft. Anatomical Society of Great Britain and Ireland, Nederlandse Anatomen Vereniging Sociedad Anatomica Eponala Joint Meting, Dresden; Germany 28.-31. March 2003.

Turan-Özdemir S., Kafa I.M., Oygucu İ.H. (2003). Bilateral abnormal anteior bellies of digastric muscles. 1st joint meeting of EACA, AACA Graz, 2003.

Cankur N.Ş., Kafa İ.M. A Contribution to the world anatomical knowledge: Turkish Anatomical Database. 16th International Congress of the IFAA, 22-27 August, 2004, Kyoto, Japan.

Arı İ. Kafa İ.M., Kurt M.A. (2004) Deneysel Fekal Peritonit ve serebrovasküler mikroödem VIII. Ulusal anatomi Kongresi, 26-30 Agustos 2004, Konya.

Cankur N.Ş., Kafa İ.M. Türk Anatomistlerinin Türk Anatomi Dizini’ nde (TAD) İndekslenen Varyasyon Çalışmalarının Sınıflandırılması. 9. Ulusal Anatomi Kongresi 7-10 Eylül 2005 Kuşadası - İzmir.

Kafa İ.M., Cankur N.Ş. Distribution of the Topics of Articles Published by Turkish Anatomists. 4th APICA 7-10 September 2005 Kuşadası - Turkey.

Kafa İ.M., Arı İ., Kurt M.A. Hippocampal Morphological Changes with Septic Shock after Faecal Peritonis. 4th APICA 7-10 September 2005 Kuşadası - Turkey.

Kafa İ.M., Arı İ., Kurt M.A. The perimicrovascular oedema in hippocampal CA1 area in a rat model of sepsis. 10. Ulusal Anatomi Kongresi, 6-10 Eylül 2006, Bodrum.

Uysal M, Kafa İ.M., Bakırcı S., Şendemir E. Anterior belly anomalies of the digastric muscle. 10. Ulusal Anatomi Kongresi, 6-10 Eylül 2006, Bodrum.

İ. M. Kafa, M. Uysal, İ. Coşkun. Bilateral extensor digitorum brevis manus muscle case and anomalous tendons of the extensor digitorum muscle. Uluslararası Katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi, Denizli, Türkiye, 26 – 29 Ekim 2007

M. Uysal, İ. M. Kafa, İ.H. Oygucu. Accessory head anomalies of the biceps brachii muscle in two cases. Uluslararası Katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi, Denizli, Türkiye, 26 – 29 Ekim 2007.

E. Şendemir, S. Bakırcı, İ. M. Kafa, M. Uysal. Arteria Ulnaris’in İki Taraflı Yüzeyel Varyasyonu. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Anatomi Kongresi, Mersin, Türkiye, 29 Ekim-1 Kasım 2008.

İ. M. Kafa, M. Uysal, S. Bakırcı, M. Ayberk Kurt. Bir Deneysel Sepsis Modeli Olan Çekal Ligasyon ve Perforasyon Yönteminde Beyin Elektriksel Aktivitesinde ve Vital Parametrelerde Gözlenen Değişiklikler. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Anatomi Kongresi, Mersin, Türkiye, 29 Ekim-1 Kasım 2008. (Sözlü sunu). Prof. Dr. Atilla Müftüoğlu genç araştırmacı ödülü.

İ. Arı, İ. M. Kafa.Geç Bizans Dönemi Calcaneus Ve Taluslarında Populasyon Spesifik Özellikler Ve Kemik Uzunluk Tahmini. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Anatomi Kongresi, Mersin, Türkiye, 29 Ekim-1 Kasım 2008.

M. Uysal, İ. M. Kafa, S. Bakırcı, M. Ayberk Kurt. Deneysel Bir Sepsis Modeli Olan Çekal Bağlama ve Perforasyon’un Apoptozis Açısından Sıçan Beyinlerinde Oluşturduğu Değişikler. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Anatomi Kongresi, Mersin, Türkiye, 29 Ekim-1 Kasım 2008. (Sözlü sunu)

S. Bakırcı, İ. M. Kafa, M. Uysal, M. Ayberk Kurt. Deneysel Sepsis Modelinde Sıçan Beyni SVZ’nunda Artmış Nörogenez. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Anatomi Kongresi, Mersin, Türkiye, 29 Ekim-1 Kasım 2008. (Sözlü sunu)

      N.Ş. Cankur, Ç. Barut, O. Gerenli, İ.M. Kafa. APICA: Past to present and its pioneer role on scientific literature. 5th Asian Pacific International Congress of Anatomy , Tehran, Iran, 16-19 Mayıs 2008. (Sözlü sunu)

      Kurt MA. Kafa IM, Uysal M, Bakırcı S. Sepsis and sepsis associated encephalopathy: Lessons from an animal model and correlation with human disease. Anatomist 2009 – 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy, September 2-5, 2009, İstanbul. SRA Volume 31, supp 1, Sept. 2009. (Sözlü sunu)

      Arı İ, Bakırcı S, Kafa IM. A Comparative Study of Variation of the Pterion of Human Skulls from 13th and 20th Century Anatolia. Anatomist 2009 – 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy, September 2-5, 2009, İstanbul. SRA Volume 31, supp 1, Sept. 2009.

      Uysal M, Bakırcı S, Kafa İM. Unilateral Anterior Belly Anomaly of the Digastric Muscle. Anatomist 2009 – 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy, September 2-5, 2009, İstanbul. SRA Volume 31, supp 1, Sept. 2009.

      Uysal M, Kafa IM, Bakırcı S. Multiple Variations in the Forearm Extensor Musculature. Anatomist 2009 – 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy, September 2-5, 2009, İstanbul. SRA Volume 31, supp 1, Sept. 2009.

      Uysal M, Bakırcı S, Kafa İM, Arı İ. Bilateral Tibial Nerve Anomalies. Anatomist 2009 – 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy, September 2-5, 2009, İstanbul. SRA Volume 31, supp 1, Sept. 2009.

      Kafa IM, Uysal M, Bakırcı S, Arı İ. Superficial Branch of the Radial Nerve and Median Nerve Anomalies. Anatomist 2009 – 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy, September 2-5, 2009, İstanbul. SRA Volume 31, supp 1, Sept. 2009.

      Kafa IM, Bakırcı S, Uysal M, Oygucu H. Unilateral Aberrant Branch to the Thoracic Region of Brachial Artery. Anatomist 2009 – 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy, September 2-5, 2009, İstanbul. SRA Volume 31, supp 1, Sept. 2009.

      Bakırcı S, Uysal M, Kafa IM, Coşkun İ. Unilateral Intercostobrachial Nerve Anomaly. Anatomist 2009 – 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy, September 2-5, 2009, İstanbul. SRA Volume 31, supp 1, Sept. 2009.

      Bakırcı S, Kafa IM, Uysal M, Sendemir E. A Rare Case of a Junctura Tendinea of Pedis. Anatomist 2009 – 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy, September 2-5, 2009, İstanbul. SRA Volume 31, supp 1, Sept. 2009.

      Bakırcı S, Uysal M, Kafa IM. A Rare Unilateral Variation of the Brachial Plexus. Anatomist 2009 – 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy, September 2-5, 2009, İstanbul. SRA Volume 31, supp 1, Sept. 2009.

      Alkan T, Çetinkaya M, Özyener F, Gören B, Kafa İM, Kurt MA, Köksan N. Neuroprotective effects of melatonin when used alone or in combination with topiramate on apoptosis induced neonatal hypoxic-ischemic rat model. Neuroscience 2009, Chicago, IL October 17-21, 2009

Alkan T, Çetinkaya M, Özyener F, Gören B, Kafa İM, Kurt MA, Köksan N. Neonatal hipoksik iskemik sıçan modelinde tekli ve kombine uygulanan topiramat ile melatonin tedavilerinin nöroprotektif etkinliklerinin karşılaştırılması. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Bodrum, 21-24 Nisan 2010.

Bican A, Bora İ, Kafa İM, Kurt MA. Hipertermik nöbet (febril konvülsiyon) oluşturulan sıçanlarda pilokarpin sonrası status modelinde GABA-A ile etki eden propofolün etkisinin araştırılması ve hipokampal nöronal hasarın morfolojik değerlendirilmesi. 7. Ulusal Epilepsi Kongresi. Kapadokya.  9-12 Haziran 2010 .

Makaleler:

Arı İ., Kafa İ.M., Oygucu İ.H., Sendemir E. (2003) Geç Bizans Dönemi (MS. 13. yy) calcaneus’ larında nonmetrik oluşumlar (peroneal tuberkül, trochlea peronealis). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29 (2):7-9, 2003.

Arı İ., İrgil E., Kafa İ.M., Şendemir E. (2003) Bir anket çalışması: Anatomi eğitimi ve öğrencilerin düşünceleri. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29 (2):15-18,2003.

Kurt M.A. , Kafa I.M., Dierssen M. and Davies D.C. (2004) Deficits of neuronal density in CA1 and synatic density in the dentate gyrus, CA3 and CA1, in a mouse model of Down syndrome. Brain Research, 1022(1-2): 101-109.

Turan-Özdemir S., Kafa I.M., Oygucu İ.H. Bilateral abnormal anterior bellies of digastric muscles. Anatomical Science International Volume 79 Issue 2 Page 95    - June 2004.

Kafa İ.M.,Arı İ. Morfometrik Çalışmalarda Manüel (El İle) ve Dijital (Sayısal) - Bilgisayar Destekli Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30 (3) 141-144, 2004.

Ari I, Kafa IM, Sendemir E: Anthropometric measurements of femur and tibia on the Byzantine skeletons of Nicea remains (13th century A.D.).Anthropologie, XLIII/I: 45-49, 2005.

Arı I., Kafa I.M., Basar Z., Kurt M.A. , (2005) The Localization and Anthropometry of Mental Foramen on Late Byzantine Mandibles. Collegium Anthropologicum, 29(1): 229-232.

Arı İ, Kafa İM, Kurt MA. Deneysel Fekal Peritonit ve Serebral Kortikal Morfoloji. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni, 2005.

Ari I, Kafa IM, Kurt MA. Perimicrovascular edema in the frontal cortex in a rat model of intraperitoneal sepsis. Experimental Neurology. Exp Neurol. 2006 Mar;198(1):242-9.

Kafa IM, Ari I, Kurt MA. The Perimicrovascular oedema in hippocampal CA1 area in a rat model of sepsis. Neuropathology 2007 Jun;27(3):213-20.

Bakirci S., Uysal M, Kafa IM, Sendemir E.  Anterior Belly Anomalies of The Digastric Muscle: case report. European Journal of Anatomy, 2008.

Arı İ, Kafa İM. Bone Length Estimation and Population-Specific Features of Calcaneus and Talus Bones of the Late Byzantine Era".Collegium antropologicum, Cilt: 33, No: 2, Sf: 613-618, 2009

Arı İ, Kafa İM. A Comparative Study of Variation of the Pterion of Human Skulls from 13th and 20th Century Anatolia.Int. J. Morphol. [online]. 2009, vol.27, n.4, pp. 1291-1298

Hızalan İ, Dokuzlar U, Kafa İM, Şendemir E. Morphological characteristics of tragal cartilage. The Journal of International Advanced Otology, 2010 (6);1:1-6.

Kafa İM, Arı İ, Kurt MA. Morphometric Investigation of Neurons in the Hippocampal CA1, CA3 Areas and Dentate Gyrus in a Rat Model of Sepsis. Int. J. Morphol., 28(1):183-192, 2010

İnecikli MF, Kafa İM, Uysal M, Bakırcı S, Oygucu İH. Multiple variations of the branches of abdominal aorta. International Journal of Anatomical Variations. 2010 (3): 89-90.

Bakırcı S, Kafa İM, Uysal M, Şendemir E. Langer’s Axillary Arch (Axillopectoral Muscle): A Variation of Latissimus Dorsi Muscle. International Journal of Anatomical Variations. 2010 (baskıda)

 

 

 

Uluslar Arası Uzay İstasyonu Ocak 2004 AjansTr 14-18

 

TAD

TÜRK ANATOMİ DİZİNİ - TURKISH ANATOMICAL DATABASE

ANATOMİ DERNEĞİ

TÜRK ANATOMİ VE KLİNİK ANATOMİ DERNEĞİ

utfam.jpg (9694 bytes)
UTFAM

 

Anatomi.uludag.edu.tr - Uludağ Universitesi Ana Sayfa - Kütüphane Ana Sayfa

counter statistics